Dịch vụ vận tải

Quý khách có nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa xin liên hệ:

7 chỗ:

  • Anh Sơn: 0917 788 568
  • Anh Kiên: 0979 303 137

Taxi đến 7 chỗ:

Anh Long:

16 chỗ trở lên:

Anh Cam: 0376.839.545

Xe tải van:

Anh Tâm:

Xe tải trên 1 tấn:

Anh Phúc: